Heb jij een vraag over de nieuwsartikelen? 

Wij horen graag van je, stuur ons een mailtje.

Werkkostenregeling (WKR) 2024

Aan de hand van de werkkostenregeling mag je als werkgever een deel van het loon besteden aan onbelaste vergoedingen voor je medewerkers. Dit gedeelte wordt ook wel ‘de vrije ruimte’ genoemd. Om onnodige kosten te voorkomen is het belangrijk om als werkgever goed op de hoogte te zijn van de regels en de percentages van de WKR in 2024. 

Controle Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie, voormalig Inspectie SZW, houdt er toezicht op dat wetten en regelgeving op het gebied van arbeid worden nageleefd. Zij doen zowel steekproefsgewijs inspecties als inspecties naar aanleiding van klachten van de medewerker en bedrijfsongevallen.

Motorrijtuigenbelasting voor voertuigen met een buitenlands kenteken

In Nederland betalen auto eigenaren motorrijtuigenbelasting (hierna MRB), ook wel wegenbelasting genoemd. Dit geldt echter niet alleen voor voertuigen met een Nederlands kenteken. Ook wanneer arbeidsmigranten met hun eigen auto of bus naar Nederland reizen en verblijven, zijn zij in veel gevallen verplicht tot het betalen van MRB. 

Schadeverzekering voor medewerkers

Veel werkgevers hebben een aansprakelijkheidsverzekering. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële schade die wordt opgelopen door bijvoorbeeld een ongeval van de medewerker op de werkvloer. Als werkgever ben je namelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. In de praktijk dekt een aansprakelijkheidsverzekering niet altijd alle schade en is het een optie om daarnaast een ‘schadeverzekering voor medewerkers’ af te sluiten, maar wat is dat?

Zorgtoeslag voor arbeidsmigranten

Iedereen die in Nederland woont is verplicht om minimaal een basiszorgverzekering af te sluiten. Een zorgverzekering is niet goedkoop en daarom bestaat er zorgtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering voor mensen met een laag of middeninkomen betaalbaar te houden. Iedereen die in Nederland woont en staat ingeschreven, ook ingezetene van de Europese Unie, hebben recht op zorgtoeslag. Dus ook arbeidsmigranten. Echter zijn er wel een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden.

Toegang voor medewerkers tot hun eigen HollandZorg portal 

Een medewerker die zijn eigen polisblad uit de Hollandzorg portal downloadt, of zijn eigen declaraties indient. Tegenwoordig is het mogelijk. HollandZorg heeft het proces om jezelf te registreren als medewerker vereenvoudigd. Een DigiD is hier niet meer voor nodig. 

Veranderingen in het wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal er met de introductie van het wettelijk minimumuurloon een belangrijke verandering plaatsvinden. Het minimummaandloon en minimumweekloon verdwijnt en daarvoor in de plaats krijgen werknemers nu een minimumloon per uur uitgekeerd. Dit heeft het kabinet vastgelegd in het coalitieakkoord 2021-2025. Maar wat betekent deze verandering voor jou als werkgever nu eigenlijk? 

Mijn buitenlandse werknemer heeft geen geldig rekeningnummer

Het komt wel eens voor, vaak tegen alle afspraken in, dat een arbeidsmigrant in Nederland aan het werk gaat en niet over een juist bankrekeningnummer beschikt. De digitale bank ‘Revolut’ kan een oplossing voor dit probleem zijn. De medewerker kan bij deze digitale bank eenvoudig een rekeningnummer openen. Hieronder willen we antwoord geven op de vraag wat voor bank Revolut is en welke voor- en nadelen hieraan zitten. 

Verlaging van de pensioenopbouwleeftijd van 21 jaar naar 18 jaar vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal de leeftijd waarop je begint met het opbouwen van pensioen worden verlaagd van 21 naar 18 jaar. Deze pensioenregel hoort bij het vernieuwde pensioenstelsel. Eind 2022 was dit al door de Tweede Kamer goedgekeurd en sinds eind mei 2023 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met dit nieuwe wetsvoorstel. Het verlagen van de pensioenleeftijd heeft voor zowel werknemers als werkgevers belangrijke gevolgen. 

Verplichtingen voor de werkgever bij een loonbeslag medewerker

Uit onderzoek van Deloitte is gebleken dat er in Nederland bij benadering 500.000 keer per jaar een loonbeslag wordt opgelegd. Dit aantal is de laatste 5 jaar met 4,5% toegenomen. Als werkgever ben je verplicht mee te werken aan een loonbeslag van je medewerker(s). Het is belangrijk om te weten hoe hier als werkgever mee om te gaan en waar je hierbij zo al op moet letten. 

Subsidies voor scholing via Colland 

Een van de onderwerpen waarmee de prijs-/prestatieverhouding positief kan worden beïnvloed is scholing, bijvoorbeeld door arbeidsmigranten Nederlands te laten leren.

Collegiaal uitlenen van medewerkers

Collegiaal uitlenen van personeel, het gebeurt regelmatig. Elkaar helpen door de piek binnen je bedrijf op te vangen met een aantal werknemers van de buurman. Het kan erg handig zijn, maar wat zijn de spelregels en moet er wellicht ook iets op papier worden gezet? Jazeker.

De huisarts weigert om mijn werknemer op consult te laten komen, wat kan ik doen?

Zoals alle grote dingen zijn ook wij klein begonnen. We waren een paar vrienden met mooie ideeën en gingen van start. En dat heeft tot iets moois geleid!

Waarom is een BSN zo belangrijk?

Elke werknemer heeft een BSN. Een uniek nummer, wat aan de werknemer is verbonden. Zonder BSN, mag je officieel niet werkzaam zijn. Maar wat is nou de reden dat wij het BSN van je willen ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?