Een scherpe kostprijs per uur

Inzicht geven in de kostprijs per gewerkt uur van elke medewerker op uw eigen loonlijst. Dat is onze werkwijze. Hoe bereiken wij een scherpe kostprijs per uur?

Scherpe kostprijs, onze drie speerpunten

  • Onze klanten kunnen, mits daarvoor in aanmerking komend, gebruik maken van een specifieke fiscale regeling. Deze regeling biedt voor wat betreft arbeidsmigranten een aanzienlijk kostprijsvoordeel voor onze klant en ook een flink nettoloonvoordeel voor de arbeidsmigrant.
  • Wij zijn uitermate op de hoogte van alle soorten vormen van arbeid in de agrarische sector, hoe daarmee om te gaan, welke mogelijkheden die geven, en kunnen zo dus altijd aansturen op de meest passende vorm die ook kostprijs technisch het best uitkomt. 
  • Ons verwerkingsproces is zeer efficiĆ«nt. Ons verloningsproces heeft dus lage verwerkingskosten. 


Het in onze organisatie bij elkaar laten komen van de bovengenoemde 3 punten geeft onze klanten de zekerheid van een zeer scherpe kostprijs.


Vaste prijs per gewerkt uur van uw medewerker

Onze werkwijze is dat wij de klant, per door zijn/haar medewerker gewerkt of betaald uur, een kostprijs presenteren waar alle kosten in opgenomen zijn die met de klant zijn afgestemd. Daar kan dus in zitten: het bruto salaris van de medewerker, de vakantiedagen, de vakantietoeslag, de sociale lasten, de pensioenpremie, de eventuele bedrijfstakeigen regelingen, en altijd ook alle kosten van onze dienstverlening. Wij willen onze klanten dus een totaal all-in kostprijs per uur presenteren waar alles in zit dat betrekking heeft op de arbeid van uw medewerker en de verwerking van de loonadministratie. 

Deze werkwijze geeft een hoge mate van duidelijkheid, waarin nooit verrassingen achteraf in voor kunnen komen. De kosten zullen namelijk nooit hoger of lager zijn dan de afgesproken kostprijs per gewerkt uur van uw medewerker. Belt u ons 1 of 10 keer met een vraag, de kostprijs zal geen cent veranderen. Heeft u arbeidsrechtelijk advies nodig? Ook dan zal de kostprijs geen cent veranderen. Kortom, 100% duidelijkheid op de kosten.

Prijswijzigingen

De vaste kostprijs per gewerkt uur is dan vast totdat het bruto salaris van de medewerker wijzigt of van overheidswege de premies voor o.a. sociale lasten of pensioenen wijzigen. Bij wijzigingen van de prijs wordt de nieuwe kostprijs per gewerkt uur en het daaraan onderliggende nieuwe brutoloon en nettoloon schriftelijk (per e-mail) met de klant gecommuniceerd, inclusief de uitleg van de wijziging. Doorgaans gebeurt dat tweemaal per jaar, steeds bij loonindexeringen. We houden u dus altijd op de hoogte.

Onze kostprijs is te vergelijken ten opzichte van:

  • Werknemers die bij u in dienst zijn en waarvan de salarisverwerking plaatsvindt door u zelf, of een andere dienstverlener. Bij een zuiver vergelijk, waarin alle kosten worden betrokken, gaat u zien dat er sprake is van voordeel bij gebruik van onze dienstverlening. Terwijl onze kwaliteit van dienstverlening op topniveau is.
  • De kostprijs van uitzenden of payrollen. Dit kan juist ook omdat wij met ons totaalpakket aan diensten dat alternatief kunnen en willen zijn. In deze situaties is er sprake van een groot kostprijsverschil in ons voordeel. En ook hiervoor geldt: dienstverlening op topniveau.

Heeft u interesse in een kostprijsvergelijking ten opzichte van uw huidige salarisverwerking?