Gebruik maken van onze kennis en dienstverlening

Door onze specialisatie in de agrarische sector, kunnen wij u op alle vakinhoudelijke gebieden bijstaan. Hieronder een aantal voorbeelden, maar denk vooral niet te klein. Elke vraag kunt u bij ons kwijt.

Wetgeving

Arbeidsrecht wijzigt continu. Het is ook dwingend recht. Arbeidsrecht heeft dus flinke impact op uw onderneming. Bij VDBA Salarisverwerking is er intern juridische kennis aanwezig en daarnaast is er toegang tot in Nederland vooraanstaande juridische specialisten. Daardoor kunt u als klant van ons uzelf vooral concentreren op de dingen van uw eigen vakgebied. Wat betreft het arbeidsrecht kunt u dan steunen op een partner die daar in hoge mate kennis van heeft, de ontwikkelingen bewaakt, en daar waar nodig u informeert zodat u de juiste beslissingen kunt nemen. 

Fiscaal

Op fiscaal vlak kunnen wij veel voor u betekenen. Allereerst kunnen onze klanten, mits daarvoor in aanmerking komend, gebruik maken van een gunstig uitwerkende fiscale regeling. Deze regeling kan, voor wat betreft arbeidsmigranten, een aanzienlijk kostprijsvoordeel en ook een flink nettoloon voordeel voor de arbeidsmigrant opleveren. Daarnaast beschikken wij intern over veel fiscale deskundigheid, waar we u zeker mee van dienst kunnen zijn. 

CAO's

De inhoud van de agrarische cao’s, de daarin voorkomende regelingen en uitzonderingsposities zijn ons dagelijkse werkdomein. De vele mogelijkheden en onmogelijkheden zijn ons haarfijn bekend. Voor onze klanten kunnen wij daarom van beslissende toegevoegde waarde zijn als het gaat om het toepassen van de juiste regeling op het juiste moment. Daar kunt u van op aan!

Werkgever-werknemer relatie

In alle situaties is onze klant zelf de werkgever. Als klant heeft u dus zelf de gehele relatie met de werknemer onder controle, zonder dat iemand anders daar ook nog invloed op heeft of contacten met de werknemer onderhoudt.
Wij vinden dat dit zo hoort, en het geeft ook gelegenheid om onderscheidend te zijn. Met name bij arbeidsmigranten is deze werkwijze belangrijk. Kwaliteit en continuïteit zijn daar het best mee gediend. Bovendien leidt het verlonen van je medewerkers op uw eigen loonlijst tot de meest gunstige kostprijs.

Soorten contracten

Een gestandaardiseerd verwerkingsproces staat beslist niet in de weg dat wij alle soorten van arbeidscontracten voor onze klanten kunnen opmaken en servicen.

Dat kan gaan om:

 • Contracten voor de regeling piekarbeid;
 • Contracten voor de regeling seizoenarbeid;
 • Tijdelijke contracten met oproepbepalingen;
 • Tijdelijke contracten met bepalingen vast overeengekomen werkduur;
 • Contracten voor onbepaalde tijd;
 • Andere vormen van maatwerkcontracten.

HRM advies

Als klant van VDBA Salarisverwerking is er toegang tot alle (specialistische) kennis en vaardigheden die bij ons (of via ons) beschikbaar zijn. Dat kan dus gaan vanaf relatief eenvoudige dingen tot aan de meest complexe zaken. Denk aan: uitkeringssituaties, ontslag medewerker, hoogte loon, hoe om te gaan met buitenlandse medewerkers, cultuurverschillen, etc. Kenmerkend voor ons is dan toch altijd weer dat wij ook de complexe zaken tot de kern zullen proberen terug te brengen en praktisch en overzichtelijk zullen behandelen. 

Verdere kenmerken van onze dienstverlening

 • Geen verdere (administratieve) lasten voor onze klanten aangaande salarisverwerking of HRM, dan de overeengekomen vaste prijs (zie bij scherpe prijs). Dus nooit verrassingen achteraf.
 • Zeer gebruikersvriendelijke aanlevering van informatie.
 • Een zeer efficiënte verwerking door een in hoge mate gestandaardiseerd systeem.

Aandacht voor vakinhoudelijk zijn, ziet u terug in kwaliteit  

 • Een totaalpakket van dienstverlening; 
 • Kennis en kwaliteit;
 • Continuïteit op salarisverwerking en HRM-advies;
 • Mogelijkheden voor u zelf en al uw personeel. 

Met welke kennis helpen wij u verder?